Grattis!

Om du lyckats ta dig hit, bör din webbläsare ha accepterat det certificat som jag med stor möda skapat till min hemserver, och som, åtminstone för tillfället, bara behövs för att spela de ljudfiler jag refererar till i mina musikaliska tankar. Efter en omladdning av sidan bör det gå att lyssna på de musikstycken som illustrera mina tankar.

Tillbaka till min blog!